BAS Бухгалтерія: Комплексне Рішення для Автоматизації Бухгалтерського Обліку

BAS Бухгалтерія: Комплексне Рішення для Автоматизації Бухгалтерського Обліку
16:08, 14 Май.

BAS Бухгалтерія — це комплексне програмне рішення для автоматизації операцій бухгалтерського обліку в комерційних організаціях, незалежно від системи оподаткування. Конфігурацію можуть використовувати підприємства, як платники, так і неплатники ПДВ, на загальній або спрощеній системі оподаткування.

Основні Можливості та Функціонал BAS Бухгалтерія

Інтерфейс та Налаштування

Інтерфейс програми адаптований під потреби користувачів, дозволяючи самостійно налаштовувати форми та журнали під власні потреби. Користувачі, які мають декілька підприємств з пов’язаною господарською діяльністю, можуть вести кілька підприємств в одній базі даних, використовуючи спільні довідники номенклатури та контрагентів.

Складський Облік

BAS Бухгалтерія автоматизує складський облік:

 • Проведення інвентаризацій, обчислення надлишків та нестач товарів із визначенням матеріально відповідальних осіб.
 • Обчислення вартості вибуття запасів за одним із параметрів:
  • Середня собівартість.
  • FIFO (перша купівля - перший продаж).
  • Ціна продажу з середньою націнкою (у роздрібній торгівлі).

Торговельні Операції

Облік торговельних операцій представлений наступними документами:

 • Рахунок.
 • Видаткова та податкова накладна.
 • Акт надання послуг.
 • Повернення товарів.

Взаєморозрахунки з постачальниками та покупцями ведуться в розрізі договорів. Для обчислення взаєморозрахунків доступні різні типи цін: опт, дрібний опт, роздріб та ін.

Банк та Каса

BAS Бухгалтерія автоматизує такі операції:

 • Виплата заробітної плати та перерахування податків.
 • Взаєморозрахунки з контрагентами та підзвітними особами.

Безготівкові та готівкові банківські операції проводяться як у національній, так і в іноземній валюті, з розрахунком курсових різниць. Касова книга формується автоматично після проведення документів оплати.

Основні Засоби, Малоцінні та Нематеріальні Активи

Автоматизовані операції обліку включають:

 • Надходження основних засобів, малоцінних та нематеріальних активів.
 • Прийняття до обліку.
 • Нарахування амортизації.
 • Інвентаризація основних засобів та малоцінних активів.
 • Передача, списання та переоцінка основних засобів.

Виробництво

BAS Бухгалтерія автоматизує облік виробництва:

 • Розрахунок собівартості товарів та послуг.
 • Переробка давальницької сировини.
 • Випуск напівфабрикатів.
 • Розподіл непрямих витрат.

Зарплата та Кадри

Конфігурація дозволяє:

 • Провести прийом на роботу за основним місцем або сумісництвом.
 • Нарахувати зарплату за окладом чи іншими видами нарахувань.
 • Розрахувати податки та внески із заробітної плати.
 • Автоматично заповнити звіти (1ДФ, ЄСВ).

Звітність

В системі доступні всі основні регламентовані форми звітності у контролюючі органи: Державна податкова служба, Пенсійний фонд України, Державна служба статистики та інші фонди.

Реалізована можливість експорту звітності в форматі *.xml для подання у контролюючі органи. Форми звітності регулярно оновлюються відповідно до змін законодавства.

ПДВ

BAS Бухгалтерія містить всі інструменти для автоматизованого обліку ПДВ, дозволяючи заповнити всі регламентовані форми податкових документів. ПДВ розраховується як під час проведення документів, так і наприкінці податкового періоду.

Податок на Прибуток та Єдиний Податок

Система податкового обліку ведеться відповідно до законодавства та дозволяє автоматично сформувати декларацію з податку на прибуток по завершенню періоду.

Завершення Податкового Періоду

Система автоматично проводить переоцінку іноземної валюти, списує витрати майбутніх періодів та визначає фінансові результати.

Експрес-Перевірка

Користувачі можуть автоматично перевірити результати обліку за допомогою експрес-перевірки:

 • Касові операції.
 • Облік ПДВ.
 • Виробничі операції.
 • Облікова політика.
 • Стан бухгалтерського обліку.
 • Фінансові результати.

Додаткові Можливості

BAS Бухгалтерія надає можливість індивідуально налаштувати облік за наступними параметрами:

 • Валютні розрахунки.
 • Зворотна тара.
 • Бланки суворого обліку.
 • Договори комісії.
 • Роздрібна торгівля.
 • Виробництво.

Вартість та Супровід

Вартість програмного продукту BAS Бухгалтерія — 8400 грн. Щодо супроводу, можна ознайомитися з тарифами.

Висновок

BAS Бухгалтерія — це універсальне та комплексне рішення для автоматизації бухгалтерського обліку в комерційних організаціях різного масштабу. Програма забезпечує зручність, ефективність та відповідність законодавчим вимогам, роблячи бухгалтерський облік прозорим та контрольованим.

Рубрика: Статьи. Читать весь текст на portal.kharkiv.ua.